Badania makroskopowe stopów metali

Metalografia jest badaniem mikrostruktury wszystkich typów stopów metali. Można ją dokładniej zdefiniować jako dyscyplinę naukową służącą do obserwacji i określania struktury chemicznej i atomowej oraz przestrzennego rozkładu składników, wtrąceń lub faz w stopach metalicznych.

Ogólne ujęcie badań makroskopowych

metalograficzne badania makroskopoweDo ujawnienia mikro strukturalnych cech metali stosuje się różne techniki. Większość badań przeprowadza się przy użyciu padającej mikroskopii świetlnej w trybie jasnym, jednak inne mniej powszechne techniki kontrastowania, takie jak ciemne pole lub różnicowy kontrast interferencyjny oraz stosowanie trawienia kolorowego (odcień) poszerzają zakres mikroskopii świetlnej dla zastosowań metalograficznych. Wiele ważnych makroskopowych właściwości materiałów metalicznych jest bardzo wrażliwych na mikrostrukturę. Krytyczne właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie lub wydłużenie, jak również inne właściwości termiczne lub elektryczne, są bezpośrednio związane z mikrostrukturą. Znajomość zależności między mikrostrukturą a właściwościami makroskopowymi odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu i wytwarzaniu materiałów i jest ostatecznym celem metalografii. Wraz z rozwojem nowych technologii jakimi są metalograficzne badania makroskopowe metalografia stała się nieocenionym narzędziem prowadzącym do postępu nauki i przemysłu w ciągu ostatniego stulecia. Niektóre z najwcześniejszych korelacji pomiędzy mikrostrukturą a właściwościami makroskopowymi ustalonymi w metalografii za pomocą mikroskopów świetlnych obejmują: ogólny wzrost granicy plastyczności i twardości, anizotropowe właściwości mechaniczne, ogólna tendencja zmniejszonej ciągliwości, bezpośredni wpływ zawartości i rozkładu na tempo pękania zmęczeniowego i parametry odporności na pękanie.     

Badając i określając ilościowo mikrostrukturę materiału można lepiej zrozumieć jego właściwości. Tak więc metalografię stosuje się na prawie wszystkich etapach użytkowania komponentu, od początkowego opracowania materiałów do kontroli, produkcji, kontroli procesu produkcyjnego, a nawet analizy awarii, jeśli zajdzie taka potrzeba.