Czym są płyty niezapalne?

Czym są płyty niezapalne?

Wraz z rozwojem technologi oraz wiedzy na temat systemów bezpieczeństwa w budynkach, lokale użyteczności publicznej muszą spełniać coraz więcej norm. Obiekty takie jak szkoły, szpitale, centra handlowe czy sportowe muszą zostać zbudowane ze spełnieniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Dlatego też do produkcji płyt budowlanych wykorzystywane są materiały o niezapalnych właściwościach.

Płyty niezapalne w miejscach użyteczności publicznej

płyta niezapalnaWedług przepisów prawa budowlanego płyta niezapalna musi zostać zastosowana w przypadku dróg ewakuacyjnych w budynkach o charakterze publicznym, a także w pomieszczeniach, w których w jednym czasie przebywa ponad 50 osób. Płyty muszą posiadać odpowiedni certyfikat zgodności CE, a także atest higieniczny, klasyfikację ogniową oraz deklarację właściwości użytkowych. Różni się ona od pozostałych płyt niezapalnym rdzeniem, który umieszczony jest wewnątrz. Klasyfikacja ogniowa określa zachowanie wyrobu z ogniem. Na jej podstawie wyroby możemy zakwalifikować do siedmiu podstawowych Euroklas ogniowych. Należą do niej począwszy od klasy A1, aż po klasę F. Wyroby wchodzące w skład klasy A1 są całkowicie niepalne oraz nie powodują rozgorzenia ognia. W przypadku klasy B udział wyrobów w pożarze jest bardzo ograniczony. Ograniczony lecz już zauważalny udział w pożarze mają produkty określane klasą C. Jak łatwo się domyślić materiały z eroklasy F należą do grupy łatwo zapalnych.  W trakcie produkcji płyta wzbogacana jest odpowiednimi produktami chemicznymi, które to odpowiadają za jej niezapalność.

Warto również wspomnieć o podziałach ze względu na ilość oraz szybkość wytwarzanego dymu, a także intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek. Płyty również muszą spełniać i przynależeć do określonych klas jeśli chodzi o to zestawienie. Jako nieodzowny element wykończenia wnętrz publicznych musi bowiem być odpowiednio sklasyfikowana, aby zapewnić wszelkie normy bezpieczeństwa.